KONTAKT

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju

        PODACI UDRUGE : 

            ” BRAČKI PUPOLJCI “

 

                                          Sjedište: Petra Jakšića 11, 21400 Supetar (Splitska)                                          

Oib:  37854509671   

Službeni tel. broj udruge: 095/ 907 – 9520

 Predsjednica: Maja Bonačić – Proti: (+385) 098/ 994 – 2661  

 Podpredsjednica: Mirjana Nižetić: (+385) 095/ 537 – 6022

Tajnica: Petra Kirigin: (+385)  091/ 957 – 4307  

                                                                         e-mail: udruga.brackipupoljci@gmail.com                                                         

             admin@brackipupoljci.hr 

         žiro račun (OTP banka) :  HR9124070001100651207